Bez prekinutog terminčkog mosta (PTM)

Profili za prozore i vrata bez prekida termičkog mosta

Schuco ADS 50.NI

ads50
Sistem ADS 50.NI koristi se za izradu vrata i fiksnih stijena bez prekinutog toplinskog mosta, za interijere, osnovne ugradbene dubine 50 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 36 mm.

Tehničke karakteristike sistema:

- kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN-AW 6060
- moguća debljina stakla/ispune: 4-42 mm
- max. atestirana visina krila: 2491 mm.
- kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN AW – 6060.
- zrakopropusnost vrata, HRN EN 12207: klasa 2
- otpornost na udra vjetra, HRN EN 12210: C3 (1200 Pa, L=1/300)
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
- površinska obrada DIN 17611
- kontrola kvalitete DIN EN ISO 9001
- protuprovalnost, klasa WK1 DIN V EN V 1627
- moguće vrste otvaranja: zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), mimokretno; otvaranje van/unutra
- ugrađuje se standardni ili skriveni Avantec okov, mase krila do 180 kg, kut otvaranja 100°-180°
- krilo standardno i/ili oblikovano tako da prsti budu zaštićeni od ukliještenja
- tipsko učvršćenje u fasadu FW 50+, otvaranje prema van/unutra
- za veće rastere postoje statički ojačani profili (vertikale)
- kompatibilnost sa harmo-sistemom ASS 50 FD NI

Download brošura