Okovi za vrata

Zatvarači s ključanjem pomoći cilindra

- zaključavanje pomoću osnovne brave i dva klina
- zaključavanje pomoću osnovne brave i dva dodatna zasuna (21 mm)

ZATVARAČI S KLJUČANJEM POMOĆI KVAKE

-zaključavanje pomoću osnovne brave i četiri regulacijska čepa

PANTI (SPOJNICE) ZA VRATA

-vanjski panti sa mogućnošću podešavanja
-skriveni panti kod GENEO sistema

KVAKE, KUGLE I RUKOHVATI RAZNIH OBLIKA I BOJA